Redakcja

 

Miesięcznik „Teatr” rejestruje i opisuje najważniejsze wydarzenia teatralne w Polsce i za granicą. W każdym numerze ukazują się omówienia premier z całego kraju oraz rozmowy, publicystyka, felietony. Pismo zajmuje się przede wszystkim teatrem dzisiejszym, ale nie zapomina o jego przeszłości.

„Teatr” tworzy przejrzystą panoramę współczesnego życia teatralnego.

To najstarsze – obok „Twórczości” – polskie pismo kulturalne. Regularnie ukazuje się od 1946 roku i niezmiennie zajmuje się krytyką teatralną. Od 2012 roku „Teatr” ukazuje się w nowej szacie graficznej i po raz pierwszy od momentu powstania – w kolorze.

Teksty grupowane są w stałych działach:
Ludzie – rozmowy z artystami, portrety ludzi teatru,
Przestrzenie teatru – szkice problemowe i przekrojowe o teatrze i dramacie estetyce, zjawiskach, nurtach i polityce teatralnej, pogłębione odczytania spektakli i dramatów
Po premierze – recenzje najważniejszych premier teatralnych z całej Polski
Przegląd – korespondencje zagraniczne, festiwale, teatr tańca, teatr lalek, opera, teatr dla dzieci i młodzieży, wystawy, filmy
Czytelnia – recenzje książek, sztuka przekładu, rozmowy z autorami i tłumaczami, fragmenty dramatów i książek.

Redakcja od lat przyznaje prestiżowe w środowisku teatralnym nagrody: dla najlepszego reżysera (Nagroda im. Konrada Swinarskiego) i aktorów sezonu (Nagroda im. Aleksandra Zelwerowicza). Kilkakrotnie przyznano Nagrodę Specjalną za całokształt osiągnięć artystycznych.

 

Redakcja:

 

Jacek Kopcińskiredaktor naczelny
redakcja działu Przestrzenie teatru
jacekkopcinski@wp.pl

Katarzyna Flader-Rzeszowska – zastępca redaktora naczelnego
redakcja działu Po premierze
katarzyna.flader@wp.pl

Katarzyna Tokarska-Stangret – sekretarz redakcji
katarzyna.tokarska-stangret@teatr-pismo.pl

Anna Szymonik – redaktor
fotoedycja, promocja, patronaty
anna.szymonik@teatr-pismo.pl

Szymon Kazimierczak – redaktor
redakcja działu Przegląd
szymon.kazimierczak@interia.pl

Agata Tomasiewicz – redaktorka
ag.tomasiewicz@gmail.com

Dominik Gac – redaktor
gac.dominik@gmail.com

Grzegorz Wroniewicz – redaktor, korektor

Elżbieta Krassowska-Modlinger – grafik komputerowy
opracowanie graficzne pisma, okładka i redakcja techniczna
elmodlinger@gmail.com

Bogna Podbielska – ilustratorka

Kinga Czaplarska – sekretariat
kinga.czaplarska@teatr-pismo.pl