Teatr. Krytycy

W serii Teatr. Krytycy miesięcznika „Teatr” dotychczas ukazały się 4 tomy:

 

Jerzy Koenig

Kto ma mieć pomysły? Szkice i felietony teatralne z lat 1978-2008

wybór i opracowanie Paweł Płoski

posłowie Janusz Majcherek

Instytut Książki – miesięcznik „Teatr”

Kraków – Warszawa 2014

Książka Kto ma mieć pomysły? jest pasjonującym komentarzem do losów teatru polskiego w ostatnim półwieczu. Koenig – aktywny uczestnik i uważny obserwator życia teatralnego, także w jego wymiarze społecznym i politycznym – ocenia sytuację teatru w Polsce, wspomina wybitnych ludzi kultury, komentuje, przypomina, żartuje, prowokuje, czasem zrzędzi. Przenikliwe opinie Jerzego Koeniga są znakomitym kontekstem dla współczesnych debat o polskiej kulturze.

 

Jolanta Kowalska

Spacer po barykadach

redakcja Kalina Zalewska

wstęp Mirosław Kocur

Instytut Książki – miesięcznik „Teatr”

Kraków – Warszawa 2015

Spacer po barykadach to przewodnik po najciekawszych teatralnych szlakach ostatnich lat. To przypomnienie istotnych i ciekawych wydarzeń w teatrach Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy i Jeleniej Góry. „Czasy były niespokojne, Nowe walczyło ze Starym i było już oczywiste, że będzie to wojna nie tylko na idee. Stało się jasne, że fotel recenzenta nie stoi już na placu publicznym, jak sądził kiedyś Jan Kott, lecz na linii frontu. W ten sposób – chcąc nie chcąc – zostałam korespondentką wojenną.” – wyjaśnia Jolanta Kowalska. Przez teatralny Dolny Śląsk przeszło kilka rewolucji. Każda z nich niosła nieco inny sztandar. Jedno jest pewne: krajobraz po bitwie zupełnie nie przypomina tego z czasów pokoju. (ze Wstępu Mirosława Kocura)

 

Janusz Majcherek

Niedoskładanka. Teksty o teatrze

redakcja Paweł Płoski, Iga Kruk-Żurawska

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

Instytut Książki – miesięcznik „Teatr”

Kraków – Warszawa 2016

Niedoskładanka to pierwszy wybór tekstów jednego z najlepszych polskich krytyków teatralnych. Tom sumuje pracę Janusza Majcherka w redakcji „Teatru”. W książce dominują szkice o przedstawieniach. Po wielokroć wracają nazwiska twórców najważniejszych dla autora – Jerzego Grzegorzewskiego, Kazimierza Dejmka, zespołu Teatru Ósmego Dnia. Z lektury wyłania się portret przemian polskiego teatru w ciągu trzech ostatnich dekad. „Wolę średni teatr tradycyjny niż te wypindrzone ekshumacje nieświeżego trupa, chyba że mam do czynienia z jakąś autentyczną kontestacją. Wtedy, owszem, teatr tradycyjny wypada może blado. Ale kto dziś kontestuje w teatrze?” – pytał w tytułowym szkicu Janusz Majcherek. Był rok 1990. (Małgorzata Dziewulska)

 

Jacek Kopciński

Powrót „Dziadów” i inne szkice teatralne

redakcja Katarzyna Tokarska-Stangret

Wydawnictwo Naukowa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Instytut Książki – miesięcznik „Teatr”

Kraków – Warszawa 2016

Powrót „Dziadów” to zbiór szkiców poświęconych ważnym inscenizacjom ostatniej dekady, a zarazem opowieść o współczesnej dekadencji, poszukiwaniu sacrum i wyjątkowej roli klasyki w polskim teatrze. Bohaterami książki są wybitni reżyserzy: Jarocki, Lupa, Prus, Nekrošius , Warlikowski, Jarzyna, Cieplak, Klata, Zadara, Passini, których dzieła zostają tu poddane wnikliwej interpretacji. Tytuł tomu jest nawiązaniem do głośnego szkicu Jacka Kopcińskiego, w którym krytyk porównał ostatnie inscenizacje Dziadów Zadary i Passiniego, kreśląc projekt teatru wspólnoty wyobrażonej.